Reklama
 
Blog | Petr Balada

Arogance moci se na Šumavě střetává s arogancí bezmoci.

 

Šumava je krásným koutem naší republiky. Tak zní jediná věta, kterou by podepsali všichni účastníci hádky o kácení. Cokoliv dalšího k ní přidáte, stane se okamžitě předmětem sváru. I takový nenápadný dovětek – a proto by se o ni mělo pečovat – způsobí vášnivou diskuzi nad obsahem slova pečovat. Jedni si ho vykládají jako nicnedělání a druzí jako vypleňování. 

 

Spor o Šumavu se přitom vede ze dvou naprosto přízemních důvodů a ani jedním z nich není brouk. Prvním je přirozená touha člověka po všem krásném a druhým neschopnost porozumět významu psaného textu, za což nás ostatně dlouhodobě kritizují mezinárodní srovnávací testy na školách. Pro zjednodušení je můžeme nazvat důvodem vizuálním a sémantickým.

Krása není hnus

Chci Šumavu zelenou, ne šedou a uschlou. … Jiřina Rippelová, senátorka

Reklama

Vyhodnocení vizuálního hlediska nám říká, že viníkem vyhrocených sporů je příroda, která navzdory svým mocenským možnostem, nedokázala zajistit, aby stromy i po uschnutí zůstaly zelené. Snad se nedočkáme chvíle, kdy obyvatelé obklopeni krásou zelených lesů, začnou požadovat, aby kolem nich žili pouze hezcí lidé. Prozatím lze místním doporučit, aby si nakoupili zelenou barvu a přestali stárnout.

 A pokud u nich panuje obava, že turisté na Šumavu přestanou jezdit, stačí si vzpomenout na čísla počtu návštěvníků výstavy Decadence Now! Když bude nejhůř, může Správa národního parku přelepit hraniční informační tabule plakátem zvoucím na pokračování této loňské kulturní události. Minimálně padesát tisíc zvědavců je pro začátek zaručeno.

Na počátku bylo slovo

Národní park (NP) je rozsáhlé území, jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy. … wikipedia

Národní park je tu jednak kvůli ochraně ekosystémů, ale také pro rekreaci. … Národní park by měl být jakousi VIP oblastí, ve které se potkává kvalita péče o přírodní prostředí, kvalita života, kvalita péče o návštěvníky a práce lidí, kteří v něm nebo v jeho blízkosti žijí. … Antonín Schubert, starosta Modravy

Druhým viníkem je skutečnost, že při pojmenování ochranného území nebylo zvoleno slovo, které by nabízelo mnohem méně různých asociací a významů. Park se zkrátka neosvědčil, když po jeho vyslovení následuje rovnítko k tolika obsahovým parametrům. Už tu máme sjezdovky a lanovky, houpačky a kolotoče, stavební parcely, volný rezervoár dřeva k vytěžení a nejnověji cosi jako luxusní lázně. Nejspíše za tím babylonským zmatením bude touha naplnit vyhaslé zápalky plynem.

Navrhuji proto vyhlásit celorepublikovou soutěž o nový název. Nejlépe ve spojení s velkou televizní show, kde by vystupovali umělci staří jako šumavský porost. Prostě tak, jak to má průměrný divák rád. A nemělo by se zapomínat na ceny. Po vylosovaném výherci zbude informační děkovná destička s vyobrazením tetřeva a všichni, kdo pošlou hlas, by se mohli těšit na kůrovce v lihu.

Arogance moci a bezmoci

Šumavské lesy vznikly s přispěním a pod ochranou člověka a není možné v nich najednou dát přírodě volnou ruku. … Václav Klaus, prezident České republiky

 

Oblast (Ptačí potok) patřila do bezzásahové zóny. Její vyjmutí odsouhlasil ministr. Podle nás ale zatím nebyla změna režimu legislativně potvrzena. Tím pádem je to pro nás stále bezzásahová zóna. … Jaromír Bláha, Hnutí Duha

Také z ideologického hlediska jsme svědky zajímavé situace, kdy zastánci volného trhu odmítají dát stejnou volnost i přírodě. Možná jejich představa volnosti začíná a končí u vlastních zájmů. Jedná se o myšlenkový syndrom omezené demokracie, který se u nich projevuje vždy, když je na obzoru někdo, kdo neprošel stranickou kandidátkou. A to ke své škodě příroda splňuje.

Proti těmto zakonzervovaným nesocialistům stojí skupina protestujících vyznavačů ismů, z nichž někteří se připoutávají ke stromům včetně svých levičáckých baťůžků a plastových lahví. Rozumě diskutovat spolu navzájem odmítají, neboť pravda je sice jen jedna, ale občas se chová, jako by jich bylo víc. Zjednodušeně řečeno arogance moci se na Šumavě střetává s arogancí bezmoci.

Jak z toho ven? Nejlépe hezky po Česku. Vyhodit nějakého toho náměstka na ministerstvu, slíbit, že se podobná situace nebude opakovat a za pár týdnů na slib zapomenout. A na ty nejagilnější odpůrce kácení najít, tedy vymyslet, nějakou tu špínu a mediálně je znemožnit. To aby si obě strany byly rovny. Existuje však ještě jedno řešení, které by udělalo radost všem. Stačí, aby se odpůrci i příznivci chytli za ruce a spolu s místními šli loupat kůru z napadených stromů. Zadarmo, samozřejmě. Aby tak konečně dokázali, jak moc mají Šumavu rádi. A můžou to celé nazvat třeba Green Pride. Výsledkem bude konec kácení a Šumava zůstane zelená. Nebo jim jde ještě o něco jiného?